Čarodějnický rej 30.4.2019

Media ze života školy

Když se spojí naše škola se školkou, tak jsou čarodějnice všude. Krásné dopoledne jsme si udělali na oslavu Filipojakubské noci. Hned na začátku jsme si řekli o historii čarodějnic, upalování a vzniklých tradic.

V tělocvičně měly děti připravéné úkoly - skládání kouzelných obrázků a slov, slalom na koštěti a pak je čekala sladká odměna.

Velká pochvala dětem za připravené kostýmy a snaživost.