Sdělení rodičům

Základní škola a Mateřská škola Černá Voda

 příspěvková organizace

790 54 Černá Voda 30

zs.cernavoda@seznam.cz     tel.: 584 444 051, 731 860 767

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

Z dokumentu ministerstva školství, který stanoví podmínky návratu dětí 1. stupně do škol mimo jiné vyplývá:

od 25. května bude možná osobní přítomnost žáků prvních stupňů základních škol na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. Účast žáků však nebude povinná. V rámci ochrany rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale stejně tak žáků a jejich rodinných příslušníků bude i nadále pokračovat distanční výuka. 

  • Vyučování bude probíhat v dopoledním a pro zájemce i odpoledním bloku (ten bude nahrazovat školní družinu). Obsahem dopolední části bude vzdělávání ve stejném rozsahu, jako při vzdělávání na dálku (děti budou plnit stejné úkoly jako při distančním vzdělávání), obsahem odpoledního bloku bude zájmová činnost.

Předběžně počítáme s dopolední částí od 8:00 do 12:00 hodin, konec odpoledního bloku bude stanoven podle zájmu rodičů (nejdéle však do 15:30 hodin.)

  • Děti budou rozděleny do skupin po maximálně 15 žácích (přednostně budou žáci jedné třídy umístěni do stejné skupiny), složení skupin zůstane neměnné až do konce školního roku. Pro dopolední i odpolední vyučovací blok se skupiny nemění.

  • Každé skupině bude pro dopolední část přidělen pedagog, který se nebude měnit.  Personální zajištění odpoledního bloku bude upřesněno podle počtu přihlášených dětí.

  • Ve třídách budou žáci sedět v lavicích s odstupem 2 metrů, roušky budou povinné při skupinových aktivitách a při všech aktivitách mimo třídu (tedy i při pobytu venku).

  • Ranní družina nebude poskytována, tělesná výchova a aktivity mimo areál školy jsou zakázány.

  • Za přísných hygienických podmínek bude v provozu i školní jídelna, kde se budeme stravovat po skupinách maximálně10 žáků.

  • Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy do 14.5.2020, žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 25.5.2020.

Abychom mohli organizačně i personálně zajistit bezpečný návrat Vašich dětí do školy, potřebujeme vědět, s kolika dětmi máme počítat. Žádáme Vás tedy o závazné přihlášeníVašeho dítěte na email školy zs.cernavoda@seznam.cz , případně třídníučitelky zdenka.francakova@seznam.czdo 14.5.Uveďte, zda se Vaše dítě bude stravovat ve školní jídelně. Pokud máte zájem o odpolední blok, uveďte také, do kolika hodin bude Vaše dítě zůstávat.

Ministerstvo školství vydalo manuál k ochraně zdraví a provozu základních škol v období do konce školního roku 2019/2020, se kterým se můžete seznámit na stránkách MŠMT nebo na stránkách školy: zscernavoda.cz

O podrobnějším časovém harmonogramu přihlášených žáků (skupin), budou rodiče informování 18.5.

S pozdravem                                                                                                   Mgr. Gabriela Hrubešová

                                                                                                                                   ředitelka školy