Vedení družiny a provozní doba

Školní družina je pod vedením paní učitelky Bc.Moniky Machů a Květy Hradilové, školní asistent Eva Písková

Provozní doba družiny: od 11.25 do 15.30.