Školní družina

Školní družina

Poplatky

Poplatek za školní družinu ve školním roce 2021/2022 činí 50,- měsíčně (možnost zaplatit v rámci kalendářního roku září-prosinec 200,- a leden-červen 300,-).
Kroužky

Literárně-dramatický kroužek - každý čtvrtek v odpoledních hodinách pod vedením Bc.Moniky Machů

Sportuj ve škole - zaměřeno na veškeré sporty pro děti navštěvující družinu


O družině

Školní družina je pod vedením paní učitelky Bc.Moniky Machů a školní asistent Eva Písková.

Družina se nachází v budově Základní školy a prostory tvoří jedna velká místnost, která je členěná na tvořivou část, relaxační a hravou. 

Pro činnost družiny je také k dispozici tělocvična a školní hřiště.

Družinu navštěvují žáci 1., 2, 3. a 4. ročníku.

Provozní doba družiny: od 11.40 do 15.45.


Plán akcí a aktivit

ZÁŘÍ

 • drakiáda
 • ovocné dovádění

ŘÍJEN

 • domečky z  přírodnin

LISTOPAD

 • adventní čas

PROSINEC

 • čertí rej a mikulášská nadílka
 • vánoční besídka "Co nám Ježíšek nadělí“
 • zdobení stromečku pro zvířátka

LEDEN

 • výstava, exkurze dle nabídek

ÚNOR

 • karneval

BŘEZEN

 • návštěva obecní knihovny
 • vítání jara

DUBEN

 • Den Země - čištění lesa
 • čarodějnice

KVĚTEN

 • výstava, exkurze dle nabídek

ČERVEN

 • zábavné odpoledne ke Dni dětí
 • výlet
 • hodnocení celého roku a předávání malých upomínkových předmětů