Placení a cena stravného

Školní jídelna

Tato stránka stanovuje cenu a podmínky placení stravného.

Prosíme o dodržování termínu přihlašování a odhlašování stravy. Děkujeme.

Obrázek: 2023-02/placeni.jpg

Cena stravného platná od 1. 9. 2023

3. - 6. let Celodenní (přesnídávka, oběd, svačina) 40,- Kč
3. - 6. let Polodenní (přesnídávka, oběd) 32,- Kč
7. - 10. let Celodenní (přesnídávka, oběd, svačina) 48,- Kč
7. - 10. let Polodenní (přesnídávka, oběd) 37,- Kč
7. - 10. let Oběd 28,- Kč
10. - 14. let Oběd 31,- Kč
Cizí strávníci Oběd 79,- Kč
od 1. dubna 2024 90,-Kč

Přihlašování a odhlašování stravy:

- Přihlašovat a odhlašovat stravu je nutno do 12:00 předchozího pracovního dne pouze ve školní jídelně (osobně, písemně, telefonicky, e-mailem) z důvodu propočtu a výdeje potravin na další den.

- V případe nenadálé nepřítomnosti (nemoc) je možno vyzvednout ten den oběd do jídlonosiče za zvýhodněnou cenu. Následující den již za cenu pro cizí strávníky.

Placení stravného:

- Strava se platí do 5. dne v měsíci předem přímo v kanceláři vedoucí ŠJ.

- Školní jídelna umožňuje a preferuje platbu inkasem, která probíhá vždy 20. dne v měsíci. Podmínky a formulář pro placení stravného je možno stáhnout v sekci "Ke stažení".