O školní jídelně

Školní jídelna

Obrázek: 2023-02/1677173249_obrazek.jpeg

Školní jídelna poskytuje stravování pro děti MŠ (polodenní i celodenní), žáky ZŠ, zaměstnance organizace i pro cizí strávníky.

Pravidla stravování se řídí Vnitřním řádem školní jídelny, která jsou závazná pro všechny strávníky.