Základní škola

Základní škola
Kontakty

Telefon - 584 444 051 Mobil - 731 860 767 Mgr. Gabriela Hrubešová - ředitelka školy, třídní učitelka I. (2.+3.r)  - email:  g.abc.a@seznam.cz Mgr. Zdeňka Frančáková   - třídní učitelka II. (1., 4.r) - email:   zdenka.francakova@seznam.cz Bc.Monika Machů - vychovatelka …


O škole

Škola je malotřídní s postupným ročníkem 1. - 5. Nachází se ve středu obce, kde součástí je tělocvična, taneční sál, samostatná učebna VV, školní hřiště a vybavené hřiště pro MŠ. Žáci mají plně vybavenou pc učebnu. Žáci jsou pravidelně vyučováni ve dvou třídách: I. třída: 1. …