O školce

Mateřská škola

Obrázek: 2023-02/image.jpg

V naší školce máme jedno oddělení, ve kterém jsou děti od dvou do sedmi let. Výuku dětí zajišťují dvě paní učitelky Bc. Kateřina Pálenkášová, Hana Bakešová a chůva Květoslava Hradilová. Paní učitelky disponují kurzem logopedického asistenta, tudíž je možná logopedická prevence.

Děti účinkují na různých vystoupeních (besídky, seniorům, vítání občánků …), navštěvují divadelní představení, společenské akce, zapojují se do soutěží a programů z MŠMT, jezdí na školní výlety a v neposlední řadě podnikají prodloužené vycházky do krásného okolí MŠ v Černé Vodě.

Školku jezdí navštěvovat policisté a hasiči v rámci preventivních programů, biologové, kteří dětem pomáhají poznávat přírodu více z blízka a mimo jiné zde jsou pořádána divadélka pro děti s různou tématikou.

Děti předškolního věku mají možnost zúčastnit se lyžařského a plaveckého výcviku, kde se naučí základům těchto sportů. Jedenkrát za měsíc mají předškoláci možnost navštívit ZŠ, kde poznávají prostředí školy a seznamují se s výukou první třídy.

Kromě vycházek do malebného okolí školky mají děti k dispozici hřiště s průlezkami, skluzavkou a pískovištěm, kde si mohou hrát a také rozvíjet hrubou motoriku. Na velkém školním hřišti potom mohou běhat a procvičovat lokomoční dovednosti. Další pohybové dovednosti rozšiřují v tělocvičně, taneční a rytmické schopnosti mohou rozvíjet v tanečním sále.

V krásné a vybavené třídě si děti hrají, zpívají, tančí, ale také se dozvídají plno nových věcí, u pracovních stolečků malují, kreslí, tvoří a rozvíjí svou výtvarnou fantazii a v útulné ložnici po obědě odpočívají nebo usínají u pohádky.