Kroužky

Školní družina

Literárně-dramatický kroužek - každý čtvrtek v odpoledních hodinách pod vedením Bc.Moniky Machů

Sportuj ve škole - zaměřeno na veškeré sporty pro děti navštěvující družinu