Aktivity

Školní družina

Snažíme se, aby každý den byl v naší družině pestrý a děti si užívaly volnočasových aktivit.

Nabízíme čas relaxační, tvořivý, aktivní, odpočinkový a hlavně zábavný.

V rámci počasí chodíme každý den ven, nepřízeň počasí trávíme v družině nebo tělocvičně.