O družině

Školní družina

Školní družina je pod vedením paní učitelky Bc.Moniky Machů a školní asistent Eva Písková.

Družina se nachází v budově Základní školy a prostory tvoří jedna velká místnost, která je členěná na tvořivou část, relaxační a hravou. 

Pro činnost družiny je také k dispozici tělocvična a školní hřiště.

Družinu navštěvují žáci 1., 2, 3. a 4. ročníku.

Provozní doba družiny: od 11.40 do 15.45.