O škole

Základní škola

Škola je malotřídní s postupným ročníkem 1. - 5.

Nachází se ve středu obce, kde součástí je tělocvična, taneční sál, samostatná učebna VV, školní hřiště a vybavené hřiště pro MŠ. Žáci mají plně vybavenou pc učebnu.

Žáci jsou pravidelně vyučováni ve dvou třídách:

I. třída: 1. a 2. ročník - třídní učitelka Mgr. Gabriela Hrubešová

II. třída: 3. a 5. ročník - třídní učitelka Mgr. Zdeňka Frančáková

Další vyučující:

Taťjana Jurášová, Bc. Monika Machů