Čtení s předškoláky

Mateřská škola

Každou středu probíhá v Obecní knihovně od 8:00 do 9:00 čtení s předškoláky. Knížku si vždy společně přečteme a poté diskutujeme nad tématem, kterým se kniha zabývá. Knihu každý týden vybírá paní knihovnice (učitelka MŠ) buď podle tematického bloku, který probíráme ve školce nebo podle aktuálních potřeb a zájmu dětí. Někdy děti plní nějaký krátký úkol, jindy kreslí obrázek ke knize nebo jen rozebíráme obsah příběhu. Děti se učí vnímat obsah, vyjadřovat se srozumitelně, klást otázky, prosazovat své myšlenky a názory.

Fotogalerie

Obrázek: 2022-11/Čteni s předškoláky MŠ/cteni-predsk.-010.jpg
Obrázek: 2022-11/Čteni s předškoláky MŠ/cteni-predsk.-020.jpg